Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα για το Voucher 30-49;

Μετά τον Αύγουστο αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για το Voucher για Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων Ηλικίας 30 έως 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής.

Οι ωφελούμενοι θα είναι 10.000.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (trainingvoucher) και περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

  • μεταποίησης / βιομηχανίας, κατασκευών,
  • υγείας- πρόνοιας,
  • τουρισμού και επισιτισμού

Δικαιούχοι είναι 10.000 άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων.