Επίδομα κορονοϊού: Αυτοί θα πάρουν τα χρήματα των 400 ευρώ

lefta
pixabay

400 ευρώ θα είναι το ύψος του επιδόματος για τη στήριξη των εργαζομένων…

Διακαιούχοι είναι αυτοί που οι επιχειρήσεις όπου εργάζονταν τελούν υπό το καθεστώς προσωρινού κλεισίματος για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού.

Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις;

Πρώτα από όλα οι επιχειρήσεις στις οποίες έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και αυτό δίνεται, κατόπιν εντολής δημόσιας Αρχής, υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη Δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε αυτή την αίτηση θα δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους τελεί υπό το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας.

Αυτό πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που έχουν κλείσει προωρινά πρέπει να υποβάλλουν ατομικά υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, που θα ανοίξει μέσα στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, τα προσωπικά τους στοιχεία, τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, προκειμένου να συμπεριληφθούν στα μέτρα οικονομικής στήριξης, αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ασφαλιστικής κάλυψης, έκτακτων επιδομάτων, επιταγών κατάρτισης, που θα θεσπιστούν και θα εφαρμοστούν για τη στήριξη των εν λόγω εργαζομένων.

Αυτοί οι εργαζόμενοι εξαιρούνται

Από τη διαδικασία εξαιρούνται όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως, όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια, όσοι αποτελούν προσωπικό ασφαλείας, και εν γένει όσων η σύμβαση δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Οι ανακοινώσεις του Χρήστου Σταϊκούρα

Aνακοίνωσε πακέτο μέτρων, λέγοντας ότι αναστέλλονται
-οι φόροι και οι εισφορές επιχειρήσεων που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού.
-οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που έχουν κλείσει με κρατική εντολή στις αρχές Απριλίου ενισχύονται με 800 ευρώ.
-Αναστέλλονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις για τέσσερις μήνες.