Καλημέρα, ήρθε ο Ιούνιος, καλό μήνα

Στο αρχαίο Αττικό ημερολόγιο ο Ιούνιος αντιστοιχούσε με το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Θαργηλιώνα και το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Σκιροφοριώνα.

Στο διάστημα αυτό στην Αθήνα γιορτάζονταν τα: Βενδίδεια, προς τιμήν της θρακικής θεότητας Βενδίδος (Αρτέμιδας). Καλλυντήρια και Πλυντήρια, γιορτές που σχετίζονταν με τον καθαρισμό του ναού της θεάς Αθηνάς. Σκιροφόρια, γυναικεία γιορτή προς τιμήν της Αθηνάς, της Δήμητρας και της Περσεφόνης. Διιπόλεια, εορτή αφιερωμένη στον Δία με θυσία βοδιού. Αρρητοφόρια, προς τιμήν της θεάς Αθηνάς.