Πως μπορούμε να δούμε τι έχουμε δηλώσει στο κτηματολόγιο;

Στο ktimanet.gr , θα μπείτε και θα βρείτε όλες τις πληροφορίες. Από τη σελίδα αυτή όποιος έχει υποβάλει Δήλωση ιδιοκτησίας, μπορεί να δει το αποτέλεσμα της κτηματογράφησης για τα ακίνητα που τον αφορούν.

Πρόκειται για την απεικόνιση των ακινήτων (νομική και χωρική πληροφορία) όπως είχε τη στιγμή λήξης της κτηματογράφησης (μετά την Ανάρτηση και την επεξεργασία των αιτήσεων διόρθωσης/ ενστάσεων). Είναι οι «ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ» του Κτηματολογίου.

Όλες οι μετέπειτα μεταβολές του ακινήτου (διορθώσεις, μεταβιβάσεις κλπ.) δεν απεικονίζονται εδώ, αλλά εμφανίζονται στο Κτηματολογικό Φύλλο του ακινήτου, που εκδίδεται μόνο κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο. Σκοπός της εφαρμογής είναι μόνο να λάβετε γνώση της τελικής καταγραφής, γι΄αυτό τα εκτυπώσιμα στοιχεία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε συναλλαγή.

Εάν δεν έχετε υποβάλει δήλωση θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Κτηματολογικό Γραφείο της περιοχής του ακινήτου.

Για τη θέαση των τελικών στοιχείων κτηματογράφησης – αρχικών εγγραφών είναι υποχρεωτική η καταχώρηση των κωδικών ασφαλείας που χρησιμοποιείτε στις εφαρμογές του taxisnet.