Λιμενικό προκήρυξη 2023: Διαγωνισμός για 74 θέσεις Αξιωματικών

λιμενικο προκηρυξη 2023

Ήρθε και άλλη μια προκήρυξη για το λιμενικό το 2023. Πρόκειται για διαγωνισμό που θα δώσει 74 προσλήψεις για θέσεις αξιωματικών.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος της Ελληνικής Ακτοφυλακής προκηρύσσει διαγωνισμό για την απευθείας κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα στην Ελληνική Ακτοφυλακή.

Εβδομήντα τέσσερις (74) αξιωματικοί θα βρουν εργασία. Πρόκειται για την ειδικότητα κυβερνήτη ή μηχανικού, προερχόμενοι από ιδιώτες πτυχιούχους Πλοιάρχους ή Μηχανικούς Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.).

Η προκήρυξη, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις του διαγωνισμού, έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης είναι ο αριθμός 39/20-10-2023, Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: Ψ9ΤΤ4653ΠΩ-ΛΙΥ), από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

Προκήρυξη για λιμενικό 2023: Πως θα γίνει η αίτηση;

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν ηλεκτρονικά την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην προκήρυξη, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει τις ημερομηνίες από 14/11/2023, ημέρα Τρίτη, έως και 14/12/2023, ημέρα Πέμπτη.

Ακολούθως, πρέπει να εκτυπώσουν, να υπογράψουν την ως άνω Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση τους και αφού θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής τους, να την υποβάλουν ταχυδρομικά, με συστημένη αλληλογραφία.

Θα πρέπει να υπάρχουν και τα πλήρη δικαιολογητικά, τις ημερομηνίες από 14/11/2023, ημέρα Τρίτη, έως και 15/12/2023, ημέρα Παρασκευή, στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

Διαγωνισμός έτους 2023 για την πλήρωση 74 θέσεων Αξιωματικών Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης, ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.Ακτή Βασιλειάδη-Πύλες Ε1-Ε2, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18510

Οι υποψήφιοι μπορούν να παρακολουθούν την πορεία αποστολής της αιτήσεώς τους και των συνημμένων σε αυτήν δικαιολογητικών, χρησιμοποιώντας τον κωδικό αριθμό αποστολής συστημένου (tracking code) που παρέχεται από το ταχυδρομείο.