Σε τίτλους...

Δρόμοι στη Χαλκίδα
Η παλαιά γέφυρα της Χαλκίδας
Φωτογραφία αρχείου της Εύβοιας