Τρίτη, 25 Ιανουαρίου, 2022

Έρχεται νέο πρόγραμμα για άνεργους μέσω του ΟΑΕΔ

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση στη διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis.

Μέχρι την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου θα είναι στον αέρα το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω.

Πρόκειται για πρόγραμμα ΟΑΕΔ 12μηνης διάρκειας που επιχορηγεί την πρόσληψη 5.000 ανέργων στις περιφέρειες.

Όσοι επιλεγούν στο πρόγραμμα θα πάρουν τα κάτωθι ανάλογα με την ηλικία τους.

466,5 ευρώ μηνιαία (5.598 ευρώ ετήσια) για ανέργους ηλικίας 30-49 ετών.
559,8 ευρώ μηνιαία (6.717,6 ευρώ ετήσια) για ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω.

606,45 ευρώ μηνιαία (7.277,4 ευρώ ετήσια) για μακροχρόνια ανέργους 30 ετών και άνω.
653,1 ευρώ μηνιαία (7.837,2 ευρώ ετήσια) για μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω.
699,75 ευρώ μηνιαία (8.397 ευρώ ετήσια) για άνεργες γυναίκες 30 ετών και άνω.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να μην έχει μειώσει το προσωπικό της κατά το τρίμηνο πριν την αίτηση και να μην έχει λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 ευρώ τα προηγούμενα τρία έτη.

Διαβάστε ακόμα