Αίτηση για διαζύγιο: Πως το κάνετε;

Αίτηση για διαζύγιο: Πως κάνετε αίτηση;

Εντός του Οκτωβρίου αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η ειδική πλατφόρμα του gov.gr μέσω της οποίας ο γάμος θα μπορεί να λύεται ηλεκτρονικά εντός 10ημέρου στην περίπτωση των συναινετικών διαζυγίων.

Θα μπαίνετε στην εφαρμογή και αφού είναι συναινετικό το διαζύγιο, θα βγαίνει σε χρόνο ρεκόρ.