Πότε είναι του Αγίου Πνεύματος 2021;

Φέτος, πέφτει τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021 και θα είναι το πρώτο τριήμερο της χρονιάς που θα επιτρέπονται οι μετακινήσεις ελεύθερα.

η ημέρα του Αγίου Πνεύματος είναι μία από τις σημαντικότερες εορτές της ορθοδοξίας.

Την Κυριακή της Πεντηκοστής γιορτάζουμε την εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του Χριστού, με μορφή φωτιάς, σαν φλόγες πάνω στα κεφάλια τους, πενήντα μέρες μετά την ανάστασή Του και δέκα μέρες μετά την ανάληψή Του.