Κυριακή, 23 Ιανουαρίου, 2022

Ποιοι δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού 2022;

Επανέρχεται η άδεια ειδικού σκοπού, με τις ανακοινώσεις να γίνονται σύντομα από το κράτος.

Ποιοι είναι συνήθως οι δικαιούχοι; Ειδικότερα, δίνεται άδεια ειδικού σκοπού για όλο το διάστημα που διαρκεί η προσωρινή αναστολή λειτουργίας της εκπαίδευσης όπου είναι εγγεγραμμένα ή φοιτούν τα παιδιά.

Ο εργαζόμενος γονέας απλά ενημερώνει τον εργοδότη προσκομίζοντας βεβαίωση από την οικεία μονάδα ότι έχει ανασταλεί η λειτουργία της συνολικά ή τμηματικά, λόγω εμφάνισης επιβεβαιωμένου κρούσματος.

Η βεβαίωση αυτή τηρείται στο χώρο εργασίας.

Άδεια ειδικού σκοπού αφορά σε εργαζόμενους γονείς παιδιών που είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ειδικά σχολεία και ατόμων με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Διαβάστε ακόμα