Αδήλωτα τετραγωνικά: Νέα παράταση για το 2021

Αδήλωτα τετραγωνικά: Νέα παράταση για το 2021.

Η πλατφόρμα για τα αδήλωτα τετραγωνικά αναμένεται να ενεργοποιηθεί και θα είναι ανοιχτή έως το τέλος του χρόνου.

Όσοι δηλώσουν τα τετραγωνικά τους, θα πληρώσουν ένα μικρό πρόστιμο σε σχέση με όσους έκαναν χρήση της εφαρμογής κατά την πρώτη περίοδο.

Η επιβάρυνση θα είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με τα πρόστιμα τα οποία έφταναν το 60%.

Εκεί θα δηλώσει υπεύθυνα στον οικείο Δήμο, συμπληρωματικά ή και αρχικά, το πραγματικό σημερινό εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας του που ηλεκτροδοτείται ή και που δεν ηλεκτροδοτείται, ή και δεν ηλεκτροδοτήθηκε ποτέ, τακτοποιημένο ή μη, το οποίο θα πρέπει να συμπίπτει με το εμβαδόν που είναι δηλωμένο στο Ε9, αλλά και τυχόν αλλαγή της χρήσης της ιδιοκτησίας σε άλλη από αυτή που ήταν δηλωμένη στο Δήμο.