Ακάθιστος ύμνος στίχοι: Πότε είναι;

ακαθιστοσ υμνοσ, στιχοι

Στους πέμπτους χαιρετισμούς, ακούμε στις εκκλησίες τον ακάθιστο ύμνο.

Ο ακάθιστος ύμνος είναι το σύμβολο του Χριστιανισμού έχει συνδεθεί με τις δύσκολες στιγμές της Κωνσταντινούπολης.

Η ώρα έναρξης σε πολλές εκκλησίες θα είναι από τις 6 το απόγευμα.

Ακάθιστος ύμνος ονομάζεται γενικά κάθε ορθόδοξος χριστιανικός ύμνος ο οποίος ψάλλεται από τους χριστιανούς πιστούς σε όρθια στάση.

Είναι γνωστός ως Τη Υπερμάχω Στρατηγώ, τα λόγια που ψάλλονται στους ναούς τις πέντε πρώτες Παρασκευές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τις πρώτες τέσσερις τμηματικά, και την πέμπτη ολόκληρος.

Μερικοί στίχοι του Ακάθιστου ύμνου:

Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ τὰ νικητήρια,
ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια,
ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε,
ἀλλ’ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον,
ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον,
ἵνα κράζω σοί, Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.