Ανάδρομος Ερμής: Πότε φεύγει;

Ανάδρομος Ερμής: Πότε φεύγει;

Ανάδρομος Ερμής στο Ζυγό θα είναι μέχρι 18 Οκτωβρίου 2021.

Ο Ερμής είναι ο πλανήτης της επικοινωνίας και της έκφρασης, δείχνει τον τρόπο σκέψης και αντίληψης, την ικανότητα που συνδέεται με το λόγο.

Έχει να κάνει με την επικοινωνία, τα ταξίδια, την οδήγηση, τα ΜΜΕ, τις διανοητικές λειτουργίες, το εμπόριο, το σχολείο, τις διαπραγματεύσεις.