Πως
Πως

Πως βγάζουμε κάρτα αναπηρίας από το gov το 2024

Ποια η διαδικασία για να βγάλετε κάρτα αναπηρίας το 2024

κάρτα αναπηρίας
κάρτα αναπηρίας

Μέσω της εφαρμογής, τα άτομα που έχουν καταχωρηθεί στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία, μπορούν να βγάλουν κάρτα αναπηρίας.

Για να βγάλετε κάρτα αναπηρίας μέσω του gov, θα πρέπει να έχετε συνολικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%.

Επιπλέον μπορείτε να αποθηκεύσετε και να εκτυπώσετε το ψηφιακό έγγραφο της ατομικής σας Κάρτας Αναπηρίας και να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία της κάρτας αναπηρίας.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet και θα πρέπει να πληκτρολογήσετε στο gov.