Αντλία θερμότητας ή λέβητα αερίου; Συγκρίνετε τα κλασικά συστήματα θέρμανσης, έναντι άλλων οικολογικών

αντλια θερμοτητασ

Η θέρμανση και η ψύξη των σπιτιών μας μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο ποσοστό της ετήσιας κατανάλωσης ρεύματος, η οποία με τη σειρά της έχει σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Σαν αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια περισσότεροι ιδιοκτήτες στρέφονται σε φυσικούς και βιώσιμους τρόπους θέρμανσης και ψύξης για τα σπίτια τους. Παρακάτω να δούμε για πρώτη φόρα, τις διαφορές μεταξύ των συστημάτων ψύξης και θέρμανσης που χρησιμοποιούν φυσικούς τρόπους θέρμανσης και ψύξης και άλλων παραδοσιακών τρόπων που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια όπως π.χ οι αντλίες θερμότητας ή οι λέβητες αερίου.

Συστήματα Ψύξης και Θέρμανσης Earth House

Τα συστήματα ψύξης και θέρμανσης των οικολογικών σπιτιών (Earth House), χρησιμοποιούν φυσικούς τρόπους για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας ενός σπιτιού όπως ο ήλιος. Αυτά τα συστήματα εκμεταλλεύονται τη φυσική ενέργεια της γης για να παρέχουν ζεστασιά το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Μερικά συστήματα τέτοιου τύπου ακολουθούν παρακάτω:

Aντλίες θερμότητας με σύστημα γεωθερμίας

Οι αντλίες αυτές εκμεταλλεύονται τη σταθερή θερμοκρασία στο υπέδαφος προκειμένου να διοχετεύσουν στο σπίτι τον χειμώνα θερμότητα και να την εξάγουν το καλοκαίρι προς τα έξω  χρησιμοποιώντας σωλήνες.

Παθητικός ηλιακός σχεδιασμός:

Ο παθητικός ηλιακός σχεδιασμός χρησιμοποιεί την ενέργεια του ήλιου για να θερμάνει ένα σπίτι το χειμώνα και να το δροσίσει το καλοκαίρι. Περιλαμβάνει ηλιακά πάνελ και τη σωστή σχεδίαση και τοποθέτηση παραθύρων στους τοίχους και τη σκεπή για τη μέγιστη εκμετάλλευση της ηλιακής θερμότητας που εισέρχεται στο σπίτι.

Υπόσκαφα σπίτια

Τα σπίτια που προστατεύονται από τη γη είναι χτισμένα εν μέρει ή εξ ολοκλήρου υπόγεια, παρέχοντας φυσική μόνωση στο εσωτερικό του σπιτιού και έλεγχο της θερμοκρασίας. Εκμεταλλεύονται τη φυσική θερμοκρασία της γης, η οποία παραμένει σταθερή όλο το χρόνο.

Παραδοσιακά Συστήματα Ψύξης και Θέρμανσης

Τα παραδοσιακά συστήματα ψύξης και θέρμανσης, από την άλλη πλευρά, βασίζονται στην ηλεκτρική ενέργεια ή το φυσικό αέριο. Μερικά παραδείγματα τέτοιων συστημάτων ψύξης και θέρμανσης περιλαμβάνουν:

Τα Κλιματιστικά: Τα κλιματιστικά χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό για να δροσίσουν ένα σπίτι το καλοκαίρι απομακρύνοντας τον θερμό αέρα από το σπίτι και διοχετεύοντας πίσω κρύο αέρα.

Λέβητες αερίου: Χρησιμοποιούν αέριο για τη θέρμανση ενός σπιτιού το χειμώνα καίγοντας καύσιμο, διοχετεύοντας ζεστό αέρα μέσα από αεραγωγούς.

Αντλίες θερμότητας: Οι αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό για να εξάγουν θερμότητα από τον αέρα ή το έδαφος και να τη μεταφέρουν μέσα στο σπίτι το χειμώνα. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για ψύξη αντιστρέφοντας τη διαδικασία και μεταφέροντας τη θερμότητα έξω από το σπίτι το καλοκαίρι.

Η κύρια διαφορά μεταξύ των οικολογικών συστημάτων ψύξης και θέρμανσης και των παραδοσιακών, είναι ότι βασίζονται σε φυσικούς τρόπους ρύθμισης της θερμοκρασίας, ενώ τα παραδοσιακά συστήματα βασίζονται σε ηλεκτρική ενέργεια ή αέριο. Αυτό σημαίνει ότι τα οικολογικά συστήματα είναι γενικά πιο βιώσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον από τα παραδοσιακά, καθώς χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια. Επιπλέον, τα οικολογικά συστήματα προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας μακροπρόθεσμα, καθώς απαιτούν ελάχιστη έως καθόλου κατανάλωση ενέργειας και συντήρηση.

Μια άλλη διαφορά μεταξύ των συστημάτων ψύξης και θέρμανσης μίας οικολογικής κατοικίας, έναντι των παραδοσιακών συστημάτων, είναι ότι απαιτούν μεγαλύτερο προϋπολογισμό για την επένδυση και τον προγραμματισμό. Για παράδειγμα, η οικοδόμηση μιας υπόσκαφης κατοικίας απαιτεί εκτεταμένες εργασίες όσον αφορά την κατασκευή, οι οποίες μπορεί να είναι δαπανηρές και χρονοβόρες. Ωστόσο, από τη στιγμή που το σπίτι χτιστεί, απαιτεί ελάχιστη συντήρηση και μπορεί να προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας.