Κυριακή, 23 Ιανουαρίου, 2022

Αποτελέσματα ΔΕΔΔΗΕ 2/2021: Πότε βγαίνουν;

Οι αιτήσεις έγιναν κατά τον Νοέμβριο.

Πρώτα θα βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα και έπειτα οριστικά. Αναμένεται να βγουν από τις αρχές του νέου έτους.

Οι αιτήσεις για την προκήρυξη της ΔΕΗ ήταν μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να κάνουν αίτηση έως τις 26 Νοεμβρίου, και αφορούσε την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, συνολικά 169 θέσεων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Δείτε πόσα άτομα θα προσληφθούν από την ΔΕΗ και πότε θα βγουν τα αποτελέσματα.

Πρόκειται για 169 άτομα με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η προκήρυξη της ΔΕΗ για προσλήψεις, που αφορούν 169 μόνιμες θέσεις εργασίας, δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της επιχείρησης. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής ξεκινούσε στις 10 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 08:00 και έληγε στις 26 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:00.

Ζητούνταν διάφορες ειδικότητες (ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, διοικητικοί, πτυχιούχοι Πληροφορικής, ηλεκτροτεχνικοί, κ.ά).

Όταν θα βγουν τα αποτελέσματα, η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Διαβάστε ακόμα