Σχολεία
Σχολεία

Πόσες απουσίες επιτρέπονται το 2024 στα σχολεία γυμνάσιο και λύκειο;

Πόσες απουσίες επιτρέπονται στο γυμνάσιο και λύκειο το 2024 – Τα σχολεία ενημερώνουν άμεσα τους κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών

Πόσες απουσίες επιτρέπονται στα σχολεία γυμνάσιο και λύκειο το 2024
Πόσες απουσίες επιτρέπονται στα σχολεία γυμνάσιο και λύκειο το 2024

Οι απουσίες σε γυμνάσιο και λύκειο χαρακτηρίζουν ως επαρκής ή ανεπαρκής την φοίτηση κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Τα σχολεία ενημερώνουν άμεσα τους κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών και δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών εφόσον το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές με ανεπαρκής φοίτηση μένουν στην ίδια τάξη.