ΑΣΕΠ 1κ 2021 αποτελέσματα: Πότε θα βγουν;

ΑΣΕΠ 1κ 2021 αποτελέσματα: Πότε θα βγουν;

ΑΣΕΠ 1κ/2021: Θα πρέπει πρώτα να υποβληθούν τα δικαιολογητικά και στην συνέχεια θα βγουν τα οριστικά αποτελέσματα.

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψήφιους να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών αρχίζει στις 23 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη ώρα 08:00 και λήγει στις 6 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη ώρα 14:00.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση με τα επισυναπτόμενα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτών.