Δευτέρα, 2 Αυγούστου, 2021

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2γε: Ποια τα αποτελέσματα

Δόθηκαν στην δημοσιότητα οι οριστικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ.

Είναι οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 46/24-12-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε., των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ33, ΠΕ41 & ΠΕ78.

Ο πίνακας απορριπτέων θα αναρτηθεί για το σύνολο των κλάδων της οικείας προκήρυξης μετά την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων και των λοιπών κλάδων.

Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης αποστέλλονται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Μπορείτε να κατεβάσετε τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες (https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.044520&_adf.ctrl-state=hgoutuc1h_67&_afrLoop=60233085833056104#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.044520%26_afrLoop%3D60233085833056104%26_adf.ctrl-state%3Dhgoutuc1h_71)

Διαβάστε ακόμα

Διαβάστε ακόμα