Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Κ/2019: Βγήκαν τα αποτελέσματα

Δείτε παρακάτω τις οδηγίες για να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα. Σήμερα βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2019 του ΑΣΕΠ.

Πρόκειται για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 110 θέσεων τακτικού προσωπικού διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

Δείτε τα αποτελέσματα της 2κ/2019 εδώ (http://files.asep.gr/s/3QwiTyNvIq1ZQgr/download)

Διαβάστε ακόμα

evianews