Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου, 2022

ΑΣΕΠ 6κ 2018: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα

557 άτομα θα στελεχώσουν τις φυλακές όλης της χώρας.

Που θα αναρτηθούν οι πίνακες των αποτελεσμάτων;

Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα για την προκήρυξη ΑΣΕΠ 6Κ/2018.

Έχει να κάνει με 557 θέσεις εργασίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδων ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης.

Όσοι επιλέχθηκαν θα στελεχώσουν τις φυλακές. Οι πίνακες των αποτελεσμάτων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Όσοι απορρίφθηκαν εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου.

Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους.

Τέλος, πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην ίδια προκήρυξη.

Διαβάστε ακόμα