ΑΦΜ: Πως μπορώ να το βρω;

ΑΦΜ: Πως μπορώ να το βρω;

Πρώτα από όλα θα σας περιγράψουμε μια απλή διαδικασία που ακολουθείται από την ΑΑΔΕ για την έκδοση ΑΦΜ.

Ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

-Είσοδος στην υπηρεσία μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (myaadelive.gov.gr)

-Συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων στηνψηφιακή αίτηση Απόκτησης ΑΦΜ και λήψη αριθμού καταχώρησης

-Επιλογή της ημέρας και ώρας για ραντεβού με εκπρόσωπο της ΑΑΔΕ-

-Σύνδεση μέσω βιντεοκλήσης, όπου – μετά τη διαδικασία ταυτοποίησης – λαμβάνεται ο ΑΦΜ, ενώ η σχετική βεβαίωση αποστέλλεται ως ηλεκτρονικό έγγραφο

Με την εισαγωγή της απόκτησης ΑΦΜ στην υπηρεσία myAADElive, ολοκληρώνεται η πρώτη διαδικασία του ελληνικού Δημοσίου για εξ αποστάσεως ταυτοποίηση πολιτών (digital onboarding). Στην ιδία βιντεοκλήση, ο πολίτης μπορεί να πάρει και κλειδάριθμο.

Ο φορολογούμενος, από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, μπορεί πλέον να αποκτήσει ΑΦΜ και Κλειδάριθμο και να ξεκινήσει να συναλλάσσεται με την ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές υπηρεσίες της.

https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/mitroo/anazitisi-basikon-stoiheion-mitrooy-epiheiriseon: Με τη χρήση αυτής της υπηρεσίας, τα νομικά πρόσωπα, οι νομικές οντότητες, και τα φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα μπορούν να αναζητήσουν βασικές πληροφορίες, προκειμένου να διακριβώσουν τη φορολογική ή την επαγγελματική υπόσταση άλλων νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων ή φορολογουμένων/φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.