Δημόσιες υπηρεσίες: Πότε τελικά ανοίγουν;

Τι θα γίνει με τις δημόσιες υπηρεσίες; Ποιες δημόσιες υπηρεσίες δεν θα ανοίξουν αύριο;

Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες στην Αττική, εκτός από τις αναγκαίες για τη δαιχείριση του φαινομένου και των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ενθαρρύνεται η τηλεργασία στην Αττική σε όλο τον ιδιωτικό τομέα θα συνεισέφερε πολύ.

Στην Εύβοια θα είναι κανονικά όλες οι υπηρεσίες ανοιχτές.