Σάββατο, 22 Ιανουαρίου, 2022

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για τις αποζημιώσεις ΕΛΓΑ;

Δείτε πως οι αγρότες θα πληρωθούν για ζημιές στις καλλιέργειες τους.

Πως θα γίνει η στήριξη για τους αγρότες που οι καλλιέργειες τους είχαν ζημιές;

Δείτε παρακάτω ποιοι ειναι οι δικαιούχοι. Λεφτά θα πάρουν οι αγρότες για ζημιές σε δέντρα, καλλιέργειες και αμπέλια. Παράλληλα αν υπάρχει κακοκαιρία και πολλές ζημιές προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής έναντι της εν λόγω επιχορήγησης.

Βασίζεται σε αρχικές εκτιμήσεις από τα διαθέσιμα στοιχεία του ΕΛΓΑ, για την άμεση στήριξη των πληττόμενων αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Δικαιούχοι είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που έχουν υποβάλει τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης και έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ.

Σε επόμενη φάση θα ενεργοποιηθεί και η σχετική διαδικασία για τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι, όμως, πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Δηλαδή έχουν υποβάλει τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης και έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ.

Διαβάστε ακόμα