Τετάρτη, 6 Ιουλίου, 2022

Δώρο Χριστουγέννων αναστολής 2021: Πότε μπαίνει;

Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ, φόρου μισθωτών υπηρεσιών ενώ ο εργοδότης μπορεί να καταβάλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία.

Ποιοι θα πάρουν δώρο Χριστουγέννων για το έτος 2021;

Και οι εργαζόμενοι που αδιάλειπτα εργάζονται αλλά και όσοι έχουν βγει σε αναστολή, δικαιούνται να πάρουν χρήματα ενόψει των εορτών που έρχονται.

Πότε θα γίνει η πληρωμή για το δώρο Χριστουγέννων 2021; Δώρο Χριστουγέννων αναστολή: Ποιοι θα το πάρουν;

Σε δύο δόσεις θα λάβουν το Δώρο Χριστουγέννων οι μισθωτοί που μπήκαν σε αναστολή, ή στον μηχανισμό «ΣΥΝ- Εργασία» ή έχουν υποβάλλει μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις για το διάστημα Μαΐου – Δεκεμβρίου 2021.

Το τμήμα του δώρου που δεν αντιστοιχεί στην περίοδο της αναστολής θα το πληρώσει ο εργοδότης και το κράτος το υπόλοιπο.

Οι εργαζόμενοι μπορούν μέσω της online εφαρμογής που έχει δημιουργήσει το ΚΕΠΕΑ, να υπολογίσουν μόνοι τους το δώρο Χριστουγέννων, που δικαιούνται, στον σύνδεσμο: http://kepea.gr/calc-doro-xristoygennon.php.

Πότε τελικά θα μπει το δώρο Χριστουγέννων για το 2021;

Διαβάστε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, ποιοι είναι οι δικαιούχοι για το δώρο Χριστουγέννων και πότε θα πάνε ταμείο.

Δώρο Χριστουγέννων 2021: Πότε θα πιστωθεί – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται βάσει του μισθού και θα πληρωθεί από τις επιχειρήσεις στις 21 Δεκεμβρίου σύμφωνα με τον νόμο.

Δικαιούχοι είναι όλοι οι μισθωτοί που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη.

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, δηλαδή 237 ημερολογιακές ημέρες για τους μισθωτούς με εξαρτημένη σχέση εργασίας.

Διαβάστε ακόμα