Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: Πόσο είναι;

Ποιο είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και πότε θα γίνει διπλό;

Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι ένα βοήθημα που δίνεται κάθε μήνα σε οικογένειες που το έχουν ανάγκη.

Πρόκειται για δικαιούχους με χαμηλά εισοδήματα. Λαμβάνουν κάθε μήνα 200 ευρώ. Υπάρχουν και οικογένειες που λαμβάνουν 300 ευρώ.

Όλοι οι σημερινοί δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, π. ΚΕΑ, θα λάβουν στις 30 Δεκεμβρίου το διπλό ποσό του επιδόματος.

Οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, π. ΚΕΑ δεν θα χρειαστεί να κάνουν τίποτα και θα λάβουν μέσω του λογαριασμού τους αυξημένο ποσό του επιδόματος. Η καταβολή θα γίνει όπως γίνεται κάθε μήνα με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα δηλαδή μισό ποσό προπληρωμένη κάρτα και μισό μετρητά.