Πότε θα πληρωθεί η ενιαία ενίσχυση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Πότε θα πληρωθεί η ενιαία ενίσχυση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Ξεκίνησε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στους τομείς:

α) της επιτραπέζιας ελιά (ποικιλία Καλαμών) – λοιπές με κωδικό συστήματος ΟΠΕΚΕΠΕ 2008190 και

β) των καπνών ποικιλίας Βιρτζίνια

Η καταβολή των ενισχύσεων γίνεται σε δικαιούχους που είχαν λάβει επιστρεπτέα προκαταβολή με παρακράτηση του 50% του συνολικού ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής που έχει λάβει ο κάθε παραγωγός μέσω όλων των κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Μετά την ολοκλήρωση καθορισμού του αθροίσματος των μη επιστρεπτέων ποσών της επιστρεπτέας προκαταβολής, θα πραγματοποιηθεί εκ νέου υπολογισμός.