Κυριακή, 1 Αυγούστου, 2021

Ποιοι είναι δικαιούχοι για τα ενοίκια Ιουλίου 2021;

Ποιες επιχειρήσεις θα πληρώσουν μειωμένα ενοίκια τον Ιούλιο 2021;

Για τον μήνα Ιούλιο 2021 προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου μόνο για τις επιχειρήσεις στις οποίες επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα λειτουργίας στα τέλη Ιουνίου.

Οι επιχειρήσεις που δεν θα πληρώσουν είναι όσες ασχολούνται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και εκθέσεων, πάρκα αναψυχής και επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή.

Την ίδια ώρα και οι ιδιοκτήτες των γυμναστηρίων θα έχουν απαλλαγή. Αξίζει να πούμε ότι για τα γυμναστήρια ίσχυε απαγόρευση δραστηριότητας έως πρόσφατα και λειτουργούν ακόμη με σημαντικούς περιορισμούς.

Η καταβολή μειωμένου ενοικίου κατά 40% ισχύει μόνο για την κύρια κατοικία των εργαζόμενων που τίθενται σε αναστολή εργασίας τον μήνα Ιούλιο, καθώς και για τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών.

Διαβάστε ακόμα

Διαβάστε ακόμα