Ένσημα για ταμείο ανεργίας 2021: Πόσα χρειάζονται;

Ένσημα για ταμείο ανεργίας 2021: Πόσα χρειάζονται;

Αν είστε ασφαλισμένος που επιδοτείστε για πρώτη φορά, τουλάχιστον 125 ημέρες εργασίας ή εκατό ημέρες για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέση.

Επίσης ογδόντα ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από την έναρξη της επιδότησής τους.

Αν είστε εργαζόμενος που δεν επιδοτείται για πρώτη φορά, τότε χρειάζονται τουλάχιστον διακόσιες 200 ημέρες εργασίας ή 180 για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας κατά τα δύο προηγούμενα έτη.

Τέλος, ογδόντα ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης.