Επίδομα αεροθεραπείας 2021: Ποια θα πρέπει να είναι τα δικαιολογητικά;

Επίδομα αεροθεραπείας 2021: Ποια θα πρέπει να είναι τα δικαιολογητικά;

Η αποζημίωση αεροθεραπείας 2021, παρέχεται στους δικαιούχους που έχουν χρόνιες παθήσεις των πνευμόνων με πιστοποιημένη αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67%.

Θα πρέπει να κάνουν μια υπεύθυνη δήλωση. Θα πρέπει να αναγράφεται ότι ο δικαιούχος δεν έλαβε ούτε θα λάβει την αποζημίωση αυτή από άλλον φορέα κοινωνικής
ασφάλισης.

Επίσης ότι δεν έχει νοσηλευτεί σε νοσηλευτικό ίδρυμα, δημόσιο ή ιδιωτικό, άνω των 46 ημερών κατά το χρονικό διάστημα από 1/6 ως 31/8.

Θα πρέπει να υπάρχει ιατρική γνωμάτευση, από ιατρό σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, Δημόσιου.

Τέλος, απόφαση της Επιτροπής ΚΕΠΑ ή άλλης αρμόδιας Επιτροπής με πιστοποίηση της αναπηρίας ίσης ή μεγαλύτερης του 67% για παθήσεις των πνευμόνων.

Το ύψος της αποζημίωσης αεροθεραπείας ορίζεται στο ποσό των 200 ευρώ.