Κυριακή, 23 Ιανουαρίου, 2022

Επίδομα ανεργίας ηλεκτρονικά: Πως κάνω αίτηση;

Άλλαξαν πολλά και στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ που πια δεν χρειάζεσαι να τις επισκεφθεί.

Αρκεί να έχεις μια συσκευή που να συνδέεται με το διαδίκτυο και αμέσως κάνεις όλες τις εργασίες που χρειάζεσαι από τον ΟΑΕΔ όπως και την αίτηση για το επίδομα ανεργίας.

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να εξυπηρετούνται και ηλεκτρονικά μέσω του ΟΑΕΔ.

Η εξυπηρέτηση του κοινού στα 117 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του Οργανισμού γίνεται κατά προτίμηση με ραντεβού και μόνο για τις υπηρεσίες που δεν παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Όσοι θέλουν να κάνουν αίτηση για το επίδομα ανεργίας, μπορούν να το κάνουν και ηλεκτρονικά.

Υπενθυμίζεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των υπηρεσιών παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, είτε μέσω www.gov.gr με κωδικούς TAXISnet είτε μέσω www.oaed.gr/e-yperesies με κωδικούς TAXISnet ή ΟΑΕΔ.

Μέσω της πλατφόρμας myoaedlive.gov.gr προγραμματίζονται ραντεβού για υπηρεσίες μέσω τηλεδιάσκεψης.

Διαβάστε ακόμα