Επίδομα ανεργίας: Ποιες οι προϋποθέσεις;

Επίδομα ανεργίας: Ποιες οι προϋποθέσεις;

Τακτική Επιδότηση Ανεργίας χορηγείται σε αυτούς που έχασαν την εργασία τους εφόσον καταγγέλθηκε ή έληξε η Σύμβαση Εργασίας τους.

Δεν χορηγείται σε όσους αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους.
Επίσης, έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιδότηση και δεν απασχολούνται σε άλλον εργοδότη, δεν αυτοαπασχολούνται, είναι ικανοί και διαθέσιμοι στην αγορά εργασίας.

Τέλος, έχουν πραγματοποιήσει σε συγκεκριμένα (κρίσιμα) χρονικά διαστήματα συγκεκριμένο αριθμό ημερών εργασίας, για τις οποίες καταβάλλονταν εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ.