Επίδομα ανεργίας 2021: Κάθε πότε πληρώνει ο ΟΑΕΔ;

Επίδομα ανεργίας 2021: Κάθε πότε πληρώνει ο ΟΑΕΔ;

Το επίδομα ανεργίας είναι μια παροχή που χορηγείται σε μισθωτούς, ασφαλισμένους στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ με χρονική διάρκεια από πέντε έως 12 μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιήσει οι δικαιούχοι.

Η υποβολή της αίτησης για το επίδομα ανεργίας πρέπει να γίνει εντός 60 ημερών από την ημερομηνία λήξης ή λύσης της εργασιακής σχέσης.

Το επίδομα ανεργίας πιστώνεται αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος, εφόσον αυτός παρουσιάζεται ανελλιπώς για τη δήλωση φυσικής παρουσίας εντός των προκαθορισμένων χρονικών διαστημάτων, όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στην «Απόφαση Υπαγωγής στην Επιδότηση» που έχει παραλάβει από την αρμόδια Υπηρεσία.

Η πίστωση των μηνιαίων επιδομάτων γίνεται μια φορά τον μήνα και συγκεκριμένα στην τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα.