Επίδομα ενοικίου αίτηση 2021: Ποιες οι προϋποθέσεις;

Επίδομα ενοικίου κριτήρια: Τι γίνεται με την επιδότηση ενοικίου;

Το ποσό του επιδόματος Στέγασης ορίζεται για τον δικαιούχο ως 70 ευρώ το μήνα και για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού 35 ευρώ παραπάνω τον μήνα.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια, για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται 70 ευρώ το μήνα. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Τέλος, το ανώτατο όριο του Επιδόματος ενοικίου είναι τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού. Κατά τη διάρκεια του έκτου μήνα ο δικαιούχος μπορεί να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της αίτησής του και το ποσό του επιδόματος να αναπροσαρμοστεί αναλόγως για το δεύτερο 6μηνο χορήγησης.

Με την πάροδο των 12 μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης, ο δικαιούχος μπορεί να επανυποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

Πότε θα πληρωθεί το επίδομα ενοικίου Σεπτεμβρίου;

Στις 30 Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν οι δικαιούχοι του επιδόματος ενοικίου.