Πότε μπαίνουν τα χρήματα από το επίδομα ενοικίου Ιουνίου 2021;

Στο τέλος του μήνα, θα μπουν τα χρήματα από το επίδομα ενοικίου του Ιουνίου 2021. Πιο συγκεκριμένα θα μπουν στις 30 Ιουνίου.

Αυτά είναι τα ποσά:

– Για τον δικαιούχο του επιδόματος: 70 ευρώ το μήνα

– Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση κατά 35 ευρώ το μήνα

– Στη μονογονεϊκή οικογένεια χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα.

– Στα νοικοκυριά με απροστάτευτο/α τέκνο/α, χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

– Ως ανώτατο όριο του Επιδόματος Στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.