Επίδομα ΚΕΠΑ συνοδού 2023: Πως γίνεται η αίτηση

επιδομα κεπα συνοδου 2023, αιτηση

Δείτε ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση για να πάρουν τα χρήματα από το ταμείο τους για το επίδομα ΚΕΠΑ συνοδού. Πρέπει να κάνετε αίτηση για να πάρετε αυτό το επίδομα.

Αν είστε άμεσα ασφαλισμένοι δικαιούστε το επίδομα ΚΕΠΑ συνοδού ή συμπαράστασης από το ασφαλιστικό σας ταμείο.

Περιληπτικά να σας πούμε ότι το επίδομα δίνεται σε συντάξεις αναπηρίας, θανάτου ή γήρατος σε τυφλό και αφορά τον ίδιο τον συνταξιούχο και κανέναν άλλον. Επισημαίνεται πως δεν χορηγείται σε συντάξεις γήρατος.

Το επίδομα καταβάλλεται σε συνταξιούχους αναπηρίας που βρίσκονται σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλου προσώπου.

Με το συγκεκριμένο επίδομα το ποσό της σύνταξης προσαυξάνεται κατά 50% και για όσο χρόνο κρίνουν τα ΚΕ.Π.Α.

Το ΚΕΠΑ επίδομα συνοδού δίνεται επίσης σε συνταξιούχους λόγω αναπηρίας ή θανάτου, εφόσον αυτοί κριθούν από τις υγειονομικές επιτροπές ότι έχουν ανάγκη από συνεχή επίβλεψη και συμπαράσταση από άλλο άτομο.

Παράλληλα, ΚΕΠΑ επίδομα συνοδού, δικαιούνται και οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, εφόσον είναι τυφλοί. Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις του ΕΦΚΑ, οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν το επίδομα το οποίο μπορεί να είναι ίσο με το 50% της βασικής σύνταξης.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, το επίδομα ΚΕΠΑ συνοδού δεν χρειάζεται κάποια ειδική αίτηση. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να το λάβει είναι να έχει συγκεντρώσει να απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία είναι η «αίτηση» (κλικ εδώ) και η «ιατρική γνωμάτευση».

Παίρνει το πράσινο φως εφόσον η επιτροπή ΚΕΠΑ κρίνει ότι το άτομο χρήζει βοήθειας και συμπαράστασης από συμπολίτη του.