Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2022

Ποιοι είναι δικαιούχοι για το επίδομα συνοδού ΚΕΠΑ;

Δείτε ποιοι μπορούν να αιτηθούν για να πάρουν τα χρήματα από το ταμείο τους.

Δείτε τις προϋποθέσεις.

Αν έχει διαπιστωθεί προσωρινή ανικανότητα για εργασία από Υγειονομική Επιτροπή του ασφαλιστικού τους φορέα.

Δικαιούχοι είναι Έλληνες πολίτες ή ομογενείς με ελληνική ταυτότητα. Θα πρέπει να είναι έμμεσα ασφαλισμένοι σύζυγοι, οι οποίοι δεν παίρνουν οικονομική βοήθεια για την αναπηρία τους από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Εξαιρούνται οι έμμεσα ασφαλισμένοι σύζυγοι που λόγω θανάτου του συζύγου τους εισπράττουν τη σύνταξή του οπότε θεωρούνται άμεσα ασφαλισμένοι.

• Άμεσα ασφαλισμένοι που δεν έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ταμείο τους. Εξαιρούνται αυτοί που λόγω οφειλών στα ταμεία τους δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη.

Αν είστε άμεσα ασφαλισμένη δικαιούστε το επίδομα συνοδού ή συμπαράστασης από το ασφαλιστικό σας ταμείο. Φωτογραφία: vitor camilo, unsplash

• Ανασφάλιστοι οι οποίοι έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από την Πρόνοια (βιβλιάριο απορίας).

• Όσοι λαμβάνουν τη σύνταξη των ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΓΑ.

Αν είστε άμεσα ασφαλισμένη δικαιούστε το επίδομα συνοδού ή συμπαράστασης από το ασφαλιστικό σας ταμείο. Το επίδομα καταβάλλεται σε συνταξιούχους αναπηρίας που βρίσκονται σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλου προσώπου. Με το συγκεκριμένο επίδομα το ποσό της σύνταξης προσαυξάνεται κατά 50% και για όσο χρόνο κρίνουν τα ΚΕ.Π.Α.

Διαβάστε ακόμα