Επίδομα παιδιού: Οι πίνακες του 2023

Επίδομα παιδιού Α21: Πληροφορίες, Πίνακες & Παραδείγματα
Για να πάρετε το επίδομα παιδιού υπάρχουν κάποιοι πίνακες που είναι οι προϋποθέσεις. Δείτε ποια είναι τα εισοδήματα (πηγή φωτογραφίας: unsplash.com)

Κάθε χρόνο γίνεται η αίτηση για το επίδομα παιδιού – Ποιοι είναι οι πίνακες του επιδόματος παιδιού;

Το ποσό του επιδόματος παιδιού υπολογίζεται αυτόματα ύστερα από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος έτος και με βάση τους πίνακες του εισοδήματος. Επιπλέον, αυτό ισχύει και ενδεχόμενες τροποποιήσεις που μπορεί να προκύψουν.

Σε περίπτωση το εισόδημα του 2022 είναι υψηλότερο εκείνου του 2021, τότε εφόσον προκύψει αλλαγή στην κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, το επίδομα παιδιού μπορεί να μειωθεί και να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι απαιτούμενοι συμψηφισμοί έως την εξόφληση της διαφοράς. Για να αποφασιστεί κάτι τέτοιο λαμβάνονται υπόψιν οι πίνακες του επιδόματος παιδιού.

Για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι σημαντικό ο χρήστης να βεβαιωθεί ότι έχει οριστικοποιήσει την υποβολή της αίτησης και φυσικά η αίτηση να εγκριθεί εφόσον ικανοποιούνται οι πίνακες του επιδόματος παιδιού. Εάν η αίτηση έχει αποθηκευτεί προσωρινά, χωρίς την οριστική υποβολή της, που είναι το τελικό βήμα στην ψηφιακή πλατφόρμα, θεωρείται μη υποβληθείσα, δεν λαμβάνεται υπόψη και ο δικαιούχος δεν λαμβάνει το αντίστοιχο επίδομα.

Αυτοί είναι οι πίνακες του επιδόματος παιδιού

Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ εντάσσεται στην πρώτη εισοδηματική κλίμακα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα από 12.001 ευρώ μέχρι 20.000 ευρώ εντάσσεται στην Β εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 84€ επίδομα το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα από 20.000 ευρώ μέχρι 30.000 ευρώ εντάσσεται στην Γ εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 56€ επίδομα το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 1 παιδί, με ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.250 ευρώ, εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα. Με εισόδημα από 10.501 ευρώ μέχρι 17.500 ευρώ, εντάσσεται στην Β εισοδηματική κλίμακα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 1 παιδί, με ετήσιο εισόδημα από 17.501 ευρώ μέχρι 26.250 ευρώ, εντάσσεται στην Γ εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 28€ επίδομα το μήνα.

Οικογένεια με 2 γονείς και 3 παιδιά με ετήσιο εισόδημα μέχρι 13.500€ εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 280€ το μήνα. Από 13.501 ευρώ μέχρι 22.500 ευρώ στην δεύτερη και από 22.501 ευρώ μέχρι 33.750 ευρώ στην τρίτη κατηγορία.

Πότε είναι κλειστή η πλατφόρμα του επιδόματος παιδιού;

Κλειστή παραμείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα αίτησεων Α21- Επίδομα Παιδιού, κάθε φορά που πρόκειται να πραγματοποιηθεί πληρωμή, για να ξεκινήσει η διαδικασία εκκαθάρισης πριν την καταβολή των χρημάτων στους λογαριασμούς των δικαιούχων.