Επίδομα
Επίδομα

Πότε μπαίνει η πρώτη δόση για επίδομα παιδιού α21 2024;

Πότε ξεκινά η πληρωμή για την πρώτη δόση του επιδόματος παιδιού ή τέκνων 2024

Πρώτη δόση για το επίδομα παιδιού α21 2024
Πρώτη δόση για το επίδομα παιδιού α21 2024

Η πρώτη δόση για το επίδομα παιδιού α21 το 2024 θα είναι αυξημένη.

Και αυτό γιατί, ενεργοποιούνται τα νέα ποσά που προβλέπονται για όσους κάνουν την αίτηση στην πλατφόρμα.

Αυξημένα θα είναι τα ποσά για το επίδομα παιδιού Α21 στο πλαίσιο των στοχευμένων κυβερνητικών μέτρων για την ενίσχυση των ευάλωτων οικογενειών και τη στήριξη της οικογένειας.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ήταν ανοιχτή μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2024.

Αίτηση μπορούσαν να κάνουν όσοι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού δεν είχαν υποβάλει αίτηση Α21 για το έτος 2023.

Αυξημένα ποσά στο επίδομα παιδιού Α21 για το 2024

Αυξημένα θα είναι τα ποσά στο επίδομα παιδιού Α21 για το 2024. Ειδικότερα:

– Το επίδομα για ένα παιδί από τα 50 ευρώ ανεβαίνει στα 70 ευρώ.

– Το επίδομα για δύο παιδιά από τα 70 ευρώ πηγαίνει στα 120 ευρώ

– Το επίδομα για τρία παιδιά διαμορφώνεται στα 170 ευρώ

– Το επίδομα για τέσσερα παιδιά ανεβαίνει στα 220 ευρώ από 170 ευρώ.

Ποιοι είναι δικαιούχοι για το επίδομα παιδιού 2024

– Οικογένεια με 2 γονείς και 1 παιδί, με ετήσιο εισόδημα 26.000 ευρώ:
Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι: 1 + 1/2 +1/4 = 1,75. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 26.000 ευρώ / 1,75= 14.857 ευρώ.

Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Γ εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 28 ευρώ επίδομα τον μήνα.

– Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 18.800 ευρώ:
Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι: 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι: 18.800 ευρώ / 2 = 9.400 ευρώ . Επομένως, η οικογένεια εντάσσεται στη Β εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 84 ευρώ επίδομα τον μήνα.

– Οικογένεια με 2 γονείς και 3 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 13.000 ευρώ:
Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι: 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 +1/4 = 2,25. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι: 13.000 ευρώ / 2,25 = 5.777 ευρώ. Επομένως η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 280 ευρώ τον μήνα.

– Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ:
Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι: 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2. Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι: 12.000 ευρώ / 2 = 6.000 ευρώ. Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 140 ευρώ τον μήνα.

Πότε πληρώνεται η πρώτη Α δόση

Η πρώτη Α δόση για το Επίδομα παιδιού 2024 πληρώνεται την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024, τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα Μαρτίου 2024, σε όσους θα υποβάλλουν νέα αίτηση.

Πότε εμφανίζονται διαθέσιμα τα χρήματα στα ΑΤΜ

Την προηγούμενη της πληρωμής, εργάσιμη ημέρα Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 και κατά τις απογευματινές ώρες, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από τα ΑΤΜ των τραπεζών.