Εποχικό επίδομα ΟΑΕΔ 2021: Πότε θα δοθεί;

Πρόκειται για το εποχικό επίδομα 2021 του ΟΑΕΔ. Δείτε ποιοι κάνουν αίτηση και ποιες οι προϋποθέσεις.

Μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα του ΟΑΕΔ.

Οι αιτήσεις θα γίνουν από τους δικαιούχους στο gov.gr. Θα πρέπει να έχουν τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet στην καρτέλα ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ/ ΑΝΕΡΓΙΑ/ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ. Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει και στα ΚΕΠ.

Δικαιούχοι είναι τα παρακάτω επαγγέλματα:
Οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού – μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, νυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, σμυριδεργάτη, το επάγγελμα του ταξιθέτου θεάτρου – κινηματογράφου του χορευτή – μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και του τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.