ΕΣΠΑ παιδικοί σταθμοί 2023-24: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις;

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις το 2023 για τους παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ μέσω ΕΣΠΑ;

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ παιδικοί σταθμοί και ΚΔΑΠ 2023-24 της ΕΕΤΑΑ, που σημαίνει Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, ξεκινά κάθε χρόνο τους καλοκαιρινούς μήνες.

Έχει να κάνει με την επιδότηση σε μορφή voucher των παιδικών σταθμών. Αφορά μητέρες του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και απευθύνεται σε χιλιάδες παιδιά.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ παιδικοί σταθμοί 2023-24, αναμένεται να ξεκινήσει τέλη Ιουλίου, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο.

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο πληροφορίες για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Τα προγράμματα οικονομικής στήριξης οικογενειών μπορεί να λαμβάνουν τη μορφή κάλυψης της αξίας συμμετοχής μέσω κουπονιών υπέρ των ωφελουμένων προσώπων. Φορέας υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των προγραμμάτων ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ).

Κριτήρια επιλογής για τους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ και για το 2023 – 24 είναι η οικογενειακή οικονομική κατάσταση και αναφερόμαστε στο εισόδημα.

Παίζει ρόλο για να είναι κάποιος δικαιούχος μέσω ΕΣΠΑ η εργασιακή θέση της αιτούσας και η οικογενειακή της κατάσταση αν είναι τρίτεκνη, πολύτεκνη ή ΑΜΕΑ.

Εκτός κριτηρίων είναι οι αιτούντες ΑΜΕΑ, των οποίων όλες οι αιτήσεις γίνονται δεκτές.

Τέλος, για τους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ, μπορούν να πάρουν μέρος και οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί σταθμοί.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη χρήση κωδικών TAXISNET αποκλειστικά της αιτούσας.