Πότε ξεκινά η ΕΦΚΑ ρύθμιση 120 δόσεων για ελεύθερους επαγγελματίες;

ΕΦΚΑ ρύθμιση 120 δόσεων για ελεύθερους επαγγελματίες.

Πρόκειται για την ρύθμιση των 120 δόσεων που θα ξανά ανοίξει σύντομα.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επανένταξη στις 120 δόσεις της εφορίας, συνιστούν η απώλεια της ρύθμισης να επήλθε το χρονικό διάστημα από 1η Μαρτίου 2020 έως και 31η Ιουλίου 2021.

Επίσης η καταβολή της δόσης του μηνός Αυγούστου 2021, η οποία πρέπει να πληρωθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Σεπτεμβρίου 2021 μαζί με τη δόση του μηνός Σεπτεμβρίου 2021.

Με την αναβίωση της ρύθμισης η προθεσμία καταβολής όλων των επόμενων δόσεων παρατείνεται κατά το πλήθος των ανεξόφλητων δόσεων της ρύθμισης κατά την ημέρα της αναβίωσης.