Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου, 2021

Κάθε πότε περνάω ΚΤΕΟ με αριθμό κυκλοφορίας;

Κάθε πότε γίνεται ο Τεχνικός Έλεγχος και γιατί;

Είναι μια ερώτηση που κάνουν πολλοί φίλοι οδηγοί.

Όλα τα οχήματα πρέπει να περνούν από Τεχνικό Έλεγχο τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη άδεια κυκλοφορίας τους. Η ημερομηνία αυτή μπορεί να «παραταθεί» για περίπου μία εβδομάδα.

Δηλαδή, εάν το όχημά σας το έχετε αγοράσει στις 20 Δεκεμβρίου του 2020, πρέπει να περάσει ΚΤΕΟ μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου του 2024.

Στην συνέχεια, ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των οχημάτων πρέπει να γίνεται κάθε δύο χρόνια.

Διαβάστε ακόμα