Κατασκηνώσεις ΟΑΕΔ 2021: Αυτά είναι τα αποτελέσματα

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη διαμονή των παιδιών τους σε παιδική κατασκήνωση που είναι στο μητρώο παρόχων του ΟΑΕΔ. Θα τους εκδοθεί η Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις. Θα έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.

Ωφελούμενα είναι τα παιδιά των δικαιούχων που έχουν γεννηθεί από 01.01.2005 έως 14.06.2015. Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.oaed.gr/paidikes-kataskinwseis