Πειραματικά σχολεία 2021: Έγινε η κλήρωση

Έγινε χθες η κλήρωση. Δείτε παρακάτω ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε.

Στη συνέχεια, η επιτροπή κλήρωσης αποστέλλει το αρχείο με την πανελλαδική σειρά κατάταξης στο Αυτοτελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών σε κάθε ΠΕΙ.Σ. χωρίς τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών. Από αυτό το αρχείο το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠΕΣ) κάθε ΠΕΙ.Σ. εξάγει τους κωδικούς που αντιστοιχούν στους μαθητές/τριες που έχουν δηλώσει το συγκεκριμένο ΠΕΙ.Σ.

Από τον πίνακα του ΠΕΙ.Σ. αρχικά πληρώνεται το 80% των θέσεων της Γενικής Κατηγορίας, μεταξύ όλων των υποψηφίων:

Δημιουργούνται δυο πίνακες, ένας με τα αγόρια και δεύτερος με τα κορίτσια
Σε κάθε πίνακα οι μαθητές/τριες κατατάσσονται με τη σειρά που έχουν στον πίνακα του ΠΕΙ.Σ.
Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτουν οι εισακτέοι και οι επιλαχόντες.
Από τον πίνακα του ΠΕΙ.Σ. μετά πληρώνεται το 20% των θέσεων της Ειδικής Κατηγορίας. Οι υποψήφιοι μαθητές/τριες που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες, εφόσον δεν έχουν κληρωθεί με τη γενική κλήρωση, κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας ανά ειδική κατηγορία και βάση τον κλήρο τους, ως ακολούθως:

α) Δίδυμα ήδη κληρωθέντων

β) Αδέλφια μαθητών (εκτός από την τελευταία τάξη)

γ) Παιδιά εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία στο οικείο ΠΕΙ.Σ.

Οι πίνακες αυτοί θα δημοσιοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, 25 Ιουνίου, στην ιστοσελίδα κάθε ΠΕΙ.Σ. και με τον εξαψήφιο κωδικό του ο υποψήφιος μπορεί να δει, αν είναι στους εισακτέους ή στους επιλαχόντες.