ΗΔΙΚΑ κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ προϋποθέσεις: Πότε κάνουμε αίτηση το 2024;

ΗΔΙΚΑ κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και μέχρι πότε μπορούν να γίνουν οι αιτήσεις για το κοινωνικό τιμολόγιο 2024 της ΔΕΗ για την εκάστοτε χρονική περίοδο;

Τι είναι το κοινωνικό τιμολόγιο ΗΔΙΚΑ της ΔΕΗ;

Το κοινωνικό τιμολόγιο ΗΔΙΚΑ της ΔΕΗ αποσκοπεί στην παροχή ιδιαίτερων προνομίων σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα.

Αυτό συνήθως συνοδεύεται από επιδοτήσεις με σκοπό να διασφαλιστεί η πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια για τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια. Η αίτηση, δεν πραγματοποιείται προς το παρών και μέσα από το άρθρο μας θα δείτε, ποια είναι τα κριτήρια και ποιοι δικαιούνται το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Όλες οι απαντήσεις σε ένα άρθρο για το κοινωνικό τιμολόγιο 2024.

Μια φορά τον χρόνο γίνονται οι αιτήσεις, πώς θα δείτε αν είστε και εσείς δικαιούχοι για να έχετε χαμηλές χρεώσεις; Η διάρκεια του ΚΟΤ είναι ένα έτος. Για να συνεχίσετε να λαμβάνετε το ΚΟΤ, πρέπει να υποβάλετε νέα αίτηση πριν από την ημερομηνία λήξης του.

Θα πρέπει να ξέρετε ότι οι αιτήσεις για το κοινωνικό τιμολόγιο κάθε χρόνο ξεκινούν στα μέσα Σεπτεμβρίου και είναι ανοιχτές για αρκετό χρονικό διάστημα. Εφόσον δείτε τα κριτήρια κοινωνικού τιμολογίου που συγκεντρώσαμε στο newse και είστε δικαιούχοι, μπορείτε να κάνετε την αίτηση.

Πότε ξεκινά η αίτηση για το κοινωνικό τιμολόγιο;

Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων συνήθως λήγει τα τέλη Αυγούστου κάθε έτους και ως εκ τούτου, οι εν ενεργεία δικαιούχοι του ΚΟΤ, θα πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για το επόμενο δίμηνο.

Θα μπορούν να κάνουν αίτηση για το κοινωνικό τιμολόγιο για δύο ολόκληρους μήνες. Οι δικαιούχοι που πληρούν τα κριτήρια του κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΗ, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο ΚΟΤ – Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Πότε ήταν οι αιτήσεις για το κοινωνικό τιμολόγιο 2024;

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν εντός του έτους αλλά με μία προϋπόθεση. Όλα έπρεπε να γίνουν μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2024. Όσοι από τους εν ενεργεία δικαιούχους δεν έκαναν νέα αίτηση, βγαίνουν αυτόματα από το ΚΟΤ.

Δείτε παρακάτω στο βίντεο ποια είναι η διαδικασία για το κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος:

Πότε ξεκινά η αίτηση για το κοινωνικό τιμολόγιο 2024 – 2025;

Κάθε χρόνο γίνεται εντός δυο μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων προκειμένου να γίνει επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης.

Με την παρέλευση διμήνου, όσοι από τους εν ενεργεία δικαιούχους δεν έχουν υποβάλλει νέα αίτηση, θα απενταχθούν αυτόματα από το ΚΟΤ. Για το 2024, η αίτηση θα ξεκινήσει μετά το πέρας των φορολογικών δηλώσεων 2023. Σε περίπτωση που οι φορολογικές δηλώσεις λήξουν τέλος Αυγούστου, οι αιτήσεις για το κοινωνικό τιμολόγιο θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο και θα είναι ενεργές μέχρι τον Οκτώβριο του 2024.

Κοινωνικό τιμολόγιο ΗΔΙΚΑ της ΔΕΗ: Ποιες οι προϋποθέσεις;

Μπορείτε να δείτε και online αν τηρείτε τα κριτήρια κοινωνικού τιμολογίου ΗΔΙΚΑ της ΔΕΗ. Για να δουν οι πολίτες ποιες είναι οι προϋποθέσεις και εάν είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ΔΕΗ (ΚΟΤ), θα πρέπει να μπουν στο idika.gr και να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

-Με την είσοδό τους στο σύστημα θα τους ζητηθεί να επιβεβαιώσουν τον ΑΜΚΑ τους και να συναινέσουν στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται.

-Θα δουν μια φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία τους. Επιλέξουν για ποιο ΚΟΤ θέλουν να κάνουν αίτηση. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης απαιτείται το e-mail και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.

-Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού, και έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία, εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν πληροί τα κριτήρια ή όχι.

-Τέλος, για να καταστούν δικαιούχοι θα πρέπει να πατήσουν το κουμπί [Υποβολή Αίτησης]. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψης αναλυτικά.

Στην κατηγορία ΚΟΤ Α, εντάσσονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Στην κατηγορία ΚΟΤ Β μπαίνουν όσοι έχουν ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος.

Τα κριτήρια για κοινωνικό τιμολόγιο για μονοπρόσωπο νοικοκυριό είναι 9.000 ευρώ. Τα κριτήρια για νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος είναι 13.500 ευρώ.

Τα κριτήρια για κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ για νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη, είναι 15.750 ευρώ.

Τα κριτήρια για κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ για νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη είναι 18.000 ευρώ.

Τα κριτήρια για κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ για νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη είναι 24.750 ευρώ.

Τα κριτήρια για κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ για νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη είναι 27.000 ευρώ.