Σάββατο, 22 Ιανουαρίου, 2022

Κοινωφελής εργασία 2021: Πότε ξεκινάει;

Οι άνεργοι θα απασχοληθούν ως 8 μήνες.

Με αυξημένο μισθό για τους 25.000 ωφελούμενους αναμένεται να υλοποιηθεί το πρόγραμμα ΟΑΕΔ Κοινωφελής Εργασία στις αρχές του 2022 και πιθανώς τον Φλεβάρη όπως ορίζει η απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Ήταν δύσκολο να προκηρυχθεί μέσα στον Δεκέμβριο και πήγε πίσω για λίγες ημέρες ακόμη.

Αν και καταβάλλονταν προσπάθειες από τον ΟΑΕΔ και το υπουργείο Εργασίας να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για την κοινωφελής εργασία τον Δεκέμβριο, ήταν δύσκολο λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.

Κοινωφελής εργασία 2021: Ο νέος κύκλος θα προσφέρει εργασία οκτάμηνης διάρκειας, ενώ ο μισθός θα είναι 551 ευρώ – Αφορά 25.000 θέσεις εργασίας

Από Φλεβάρη αναμένεται να βγει η προκήρυξη για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.

H καθυστέρηση στην έκδοση της ΚΥΑ οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η κατανομή των θέσεων ανά δήμο.

Έχει αργήσει λίγο η διαδικασία γιατί γίνεται από το υπουργείο Εργασίας η διασταύρωση των προσφερομένων θέσεων, έτσι ώστε σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ειδικότητες που οι δήμοι ζητούν, οι θέσεις να καλυφθούν με άλλες ειδικότητες προκειμένου να μη μείνουν κενές θέσεις στο πρόγραμμα.

Δικαιούχοι είναι μόνο εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Η αίτηση θα γίνει με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr.

Μάλιστα ο ΟΑΕΔ είναι έτοιμος μόλις δημοσιευθεί η ΚΥΑ να ξεκινήσουν άμεσα οι αιτήσεις από τους ανέργους.

Οι αιτήσεις εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν αμέσως μετά την προκήρυξη. Στην συνέχεια θα ανακοινωθεί ο προσωρινός πίνακας των αποτελεσμάτων, θα γίνουν οι ενστάσεις και θα βγει ο οριστικός Πίνακας των 25.000 ωφελουμένων.

Το 2022 θα γίνουν οι 25.000 προσλήψεις στους δήμους μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ.

Διαβάστε ακόμα