Κτηματολόγιο παράταση: Σε ποιες περιοχές δόθηκε;

Δόθηκε παράταση για τη συλλογή των δηλώσεων ακίνητης περιουσίας στο Κτηματολόγιο.

Δόθηκε παράταση σε Κυκλάδες και Ρέθυμνο έως τις 20 και τις 15 Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Η νέα προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις Κυκλάδες λήγει στις 22-11-2021 για τους κατοίκους της ημεδαπής και στις 5-1-2022 για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο.

Για το Ρέθυμνο λήγει στις 15-11-2021 για τους κατοίκους της ημεδαπής και στις 30-12-2021 για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.