Μακροχρόνια άνεργοι: Ποιοι παίρνουν το επίδομα;

Μακροχρόνια άνεργοι: Ποιοι παίρνουν το επίδομα;

Δικαιούχοι του συγκεκριμένου επιδόματος είναι οι μακροχρόνια άνεργοι του ΟΑΕΔ.

Το ειδικό επίδομα το χορηγεί ο ΟΑΕΔ σε ανέργους στους οποίους έχει λήξει η 12μηνη τακτική επιδότηση.

Για να το αποκτήσουν πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας. Το επίδομα των μακροχρόνια ανέργων αφορά σε ηλικίες από 20 μέχρι 66 ετών. Ως ημερομηνία αφετηρίας για τη συμπλήρωση του 20ου και 66ου έτους, λογίζεται η ημερομηνία γέννησης του δικαιούχου.