Σάββατο, 24 Ιουλίου, 2021

Μηχανογραφικό Κύπρου: Πότε το συμπληρώνουμε;

Στην Ελλάδα δεν έχει ανοίξει ακόμα το μηχανογραφικό.

Ωστόσο για τους Έλληνες του εξωτερικού είναι ανοιχτό και μπορεί να δηλωθεί.

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι Έλληνες του εξωτερικού, που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, καθώς και μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τμημάτων και σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν μέχρι και Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, την οποία οι υποψήφιοι θα αναζητήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://exams-expatriate.it.minedu.gov.gr.

Διαβάστε ακόμα